BIZ De Wetering in Bergambacht

Sinds 2016 maakt Stichting Bedrijven Investerings Zone De Wetering gezamenlijk investeren in een aantrekkelijke en veilige bedrijfsomgeving mogelijk. De BIZ werkt daarbij samen met de gemeente Krimpenerwaard, de Politie en externe adviseurs. Vanzelfsprekende zaken als verkeersveiligheid en camerabeveiliging komen hierbij aan de orde, maar bijvoorbeeld ook het welzijn van werknemers. Alle bedrijven in BIZ De Wetering zijn lid en dragen financieel bij. Ze kunnen meedenken en meebepalen over gezamenlijke investeringen.

BIZ-plan

Wanneer er gezamenlijke investeringen gedaan moeten worden ter verbetering van het bedrijventerrein maakt het bestuur een vijfjarenplan met een begroting. Bij voldoende draagvlak bij de leden en met akkoord vanuit de gemeente Krimpenerwaard wordt het plan uitgevoerd.

Financieel

De BIZ-bijdrage is 0,02% van de WOZ-waarde en wordt als afzonderlijke heffing op de OZB van alle OZB-plichtigen binnen het BIZ-gebied geïnd door de gemeente. Deze keert vervolgens de opbrengst uit aan Stichting BIZ De Wetering die de activiteiten namens de ondernemers uitvoert.

Ideeën en klachten

Bent u lid van BIZ De Wetering en heeft u een idee dat kan bijdragen aan een beter bedrijventerrein? Laat het ons weten! Met klachten kunt u ook bij ons terecht. We maken ons altijd sterk voor u en de andere ondernemers op bedrijventerrein De Wetering! We zijn bereikbaar via het secretariaat.

Toekomst

Elke vijf jaar worden nieuwe plannen gemaakt. Het bestuur is in de afgelopen periode actief bezig geweest om de plannen die daarvoor zijn gemaakt ten uitvoer te brengen. Voor de volgende termijn wordt eerst een draagvlakmeting gehouden en moeten er nieuwe plannen worden gemaakt zodat het bedrijventerrein in stand wordt gehouden en/of verder wordt verbeterd. 

Draagvlakmeting

Elke vijf jaar wordt aan alle leden gevraagd of er voldoende steun is voor het verlengen van BIZ de Wetering. Deze draagvlakmeting wordt middels een stemming gedaan. Van voldoende steun voor verlengen van de BIZ is sprake wanneer ten minste de helft van de leden heeft gestemd en tweederde deel daarvan zich vóór inwerkingtreding heeft uitgesproken.

Tijdslijn

Van oprichting tot toekomstplannen. De BIZ is altijd in beweging!

1 januari 2016

Oprichting BIZ De Wetering

Na een draagvlakmeting in 2015 is positief gestemd voor oprichting van BIZ De Wetering. 

2016 - 2020

Uitvoering projecten in 3 thema's

1) schoon, heel en veilig
2) bereikbaarheid
3) uitstraling en overig

De concrete uitvoering zoals de inrichting van het terrein, camerabeveiliging, verkeersveiligheid, de buurtpreventie app, etcetera, is te lezen in het BIZ-plan en in de jaarverslagen.

januari t/m oktober 2020

Plannen maken voor nieuwe periode van 5 jaar

Het bestuur zal de komende maanden nieuwe plannen voorleggen aan de leden. Centraal in deze plannen staan het continueren van de reeds aangebrachte voorzieningen en uitgevoerde plannen. Daarnaast roepen wij u op om mee te denken over nieuwe plannen. De nieuwe thema's zijn duurzaamheid, omgaan met afval en aantrekkelijker maken van het bedrijventerrein.

Heeft u een idee? Mail ons!

januari 2021

Draagvlakmeting

Voor verlenging van BIZ De Wetering in de periode 2021-2025.

2021

Draagvlakmeting positief 

Meer dan 90% van de leden stemt voor verlenging van de BIZ met 5 jaar.

2021-2025

Uitvoering projecten

1) schoon, heel en veilig
2) uitstaling bedrijventerrein
3) duurzaamheid

De concrete uitvoering zoals de inrichting van het terrein, camerabeveiliging, verkeersveiligheid, de buurtpreventie app, etcetera, is te lezen in het BIZ-plan en in de jaarverslagen.

Jaarverslagen

De jaarverslagen zijn inzichtelijk voor de leden van BIZ De Wetering en op de vragen bij de penningmeester onder mailadres penningmeester(at)BIZdewetering.nl

Camerabeveiliging 

Is er bij u ingebroken, is er sprake van vandalisme of is er iets beschadigd zonder dat de dader zich heeft gemeld?

Deze activiteiten zijn hoogstwaarschijnlijk via de beveiligingscamera's op BIZ De Wetering vastgelegd.

Bij inbraak kunt u contact openen met de politie en aangifte doen. De politie vraagt de beelden dan op bij het beveiligingsbedrijf.

Sprake van vandalisme of beschadiging en weet u op welke dag en rond welk tijdstip dit heeft plaatsgevonden?
Neem contact op met het secretariaat om de camerabeelden op te vragen.

Geef in elk geval een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het probleem met datum en (zo gericht mogelijke) tijd en de locatie.

pREVENTIE APP

Samen sterk met de buurtpreventie app: ALARM WABP. Meld u aan en u bent direct op de hoogte bij calamiteiten of wanneer ergens op het terrein hulp nodig is. U kunt zelf ook een alarm of hulpverzoek sturen. 

Het is ons streven om alle leden op een optimale wijze gebruik te kunnen laten maken van de beschikbare mogelijkheden. Daarom hebben wij huisregels opgesteld. Wij verzoeken u vriendelijk onze regels te lezen en na te leven. Hiermee kunnen we ongewenste en ongepaste communicatie voorkomen.

contactGegevens

Via e-mail bereikbaar op info(at)BIZdewetering.nl

Geen spoed, wel Politie. Telefoonnummer 0900-8844

Inbraak of vernieling aan uw bezit op bedrijvenpark De Nieuwe Wetering? Doe aangifte bij het Politiebureau, Hof ter Bergen 22 in Bergambacht, tel. 0900-8844

Is iets mis met verlichting of het riool? Is er sprake van vervuiling of zijn er andere misstanden in de openbare buitenruimte? Via de onderstaande link kunt u contact opnemen met de gemeente. Wij verzoeken u om de misstand ook te melden bij het secretariaat van de BIZ.

Maak melding van een misstand op https://www.krimpenerwaard.nl/melding-doen

Neem via e-mail contact op met het secretariaat van BIZ De Wetering op info(at)BIZdewetering.nl

Bestuur

Vacant

Voorzitter

Vacant

Vice voorzitter

Marleen Verdoold-de Jager 

Penningmeester

Jan de Jong

Algemeen lid

Dirk Slingerland

Algemeen lid

Arian de Weert

Algemeen lid

Piet Looren

Extern adviseur

Marianne Jansen

Extern secretariaat: Lothassa Secretarie

© Stichting BIZ De Wetering - Bedrijvenpark De Wetering in Bergambacht - Deze site maakt alleen gebruik van functionele cookies - Website en fotografie door reclamebureau MMX